לפי החוק, תקנות הדיג, 1937 - דיג ברשתות בנחלי הארץ מותר ואין איסור דיג למעט קירבה יחסית לאגם הכנרת.ציטוט מסעיף 10:

"לא ידוג אדם דגים בכל רשת, פרט לרשת זריקה (שבכאת טרח), בירדן וביובליו ובנחלי ים כנרת, למעט 2,000מטרים ממקום כניסתם לים כנרת או ממקום יציאת נהר הירדן ממנו, אלא ברשות מאת פקיד הדיג הראשי ומטעמים מיוחדים שיירשמו."
Click image for larger version

שם:  stream..jpg
צפיות: 937
גודל:  86.2 ק
ציטוט מסעיף 5-2:
"רשתות אחרות: מידתן של שאר רשתות, המשמשות לדיג בים או בנהרות הזורמים לתוך הים לא תהא פחות מ-12 מילימטר בין קשר לקשר כשהן חדשות ובלתי משומשות, או 11 מילימטר בין קשר לקשר לאחר השימוש באמצעים משמרים, או 10 מילימטר בין קשר לקשר בכל מצב שהוא, וברשתות עמידה לא פחות מ-14 מילימטר בין קשר לקשר בכל מצב שהוא"

ההיסטוריה חוזרת
אומנם נוסח החוק המקורי מ 1937 אבל התיקון בעניין נחל הירדן משנת 1998.מישהו אולי חושב שבגלל שבירדן ובנחלי הצפון יש עודף של אמנונים, ביניות ומושטים כדאי להתיר לדלל אותם ע"י היתר דיג ברשתות עמידה ורשת הטלה.
משמעות היתר דיג ברשתות הטלה או עמידה בידי דייג מקצועי יכולה להגיע למאות דגים לדייג מיומן, והירדן הקטן והשברירי שלנו לא באמת צריך את זה-במיוחד שאף אחד לא מתפרנס מהעניין.

צריך לאסור דיג רשתות בנחלים ולמנוע סיכון נוסף לאוכלוסיית דגי הנחלים שכבר סובלת מזיהום, ייבוש, עיור, ושאר מריעין.